• Ummistuste ja uputuste likvideerimine
  • Kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike  hooldus ja puhastamine
  • Jäätunud torustike sulatamine
  • Katuste ja parklate pesu